levél webmesternekkedvencekbe
Köszöntjük az első magyar curling honlapon!

Szótár

A curling számos egyedülálló elnevezést használ a játékhoz. Itt talán az összes fontosabb kifejezés megtalálható, lehetőségekhez mérten magyarítva.


| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |


A

B

back board hátsó határ

A pálya két végének határa, 45.5 méter közöttük a távolság. Foot line-nak is nevezik.

back line hátsó vonal

A ház mögötti vonal, érinti a külső kört. Amely kő keresztezi, az kiesett a játékból.

back ring hátulsó kör

A tee line mögötti külső kör.

big curve nagy görbület

A kő indításakor tervezett és megérkezésekor bekövetkezett helyzete közötti nagyobb eltérés (kb. 3 láb - 90 cm).

biter maró

A kő éppen érinti a 6 láb sugarú (1.83 m, legkülső) kört, ilyenkor már pontozható.

biter stick maró bot

A biter kő érvényességének megállapításához szükséges mérőeszköz.

blank end üres befejezés

Egyik csapat sem kap pontot az endben.

bonspiel jó játék

Curling mérkőzés, ahol számos csapat vesz részt különféle versenyszámokban.

broom söprű

A jég söprésére való eszköz. Így nevezik még a vonalat, melyen a kő végigcsúszik.

broomstacking söprűhalmozás

Szocializálódás játék végén a csapatok között.

burned stone égett kő

Mozgásban levő követ megérintettek: kiesik a játékból.

button gomb

A belső, legkisebb kör a házban (1 láb - 30 cm átmérőjű), potnak is nevezik.

C

cash spiel pénzbeni játék

Mérkőzés versenycsapatok között, mintegy felkészülés a bajnokságra.

center guard középső védelem

A free gurd zone középvonala mentén elhelyezkedő sáv(ok).

center line középvonal

A pálya hosszanti felezővonala, a két hack között.

clean tisztítás

Könnyű söprés a kő előtt.

corner guard sarok védelem

A free guard zone két oldalsó sávja.

counter számláló

Az end végén nyertes csapat pontozásra kerülő köve(i).

curl pörgés (csavarodás)

Elengedése után a kő lassú pörgésbe kezd a jégen, ahogyan végigcsúszik rajta: abba az irányba fordul, amerre forog.

D

delivery kiadás

A kőhajítás összetett eljárása.

double kettős

Ha egy take out két ellenséges kőtől "tisztítja" meg a house-t.

draw behúzás

A kilőtt kő a house-ban áll meg. Szokták így nevezni a kő útját a tervezett cél távolságával, irányával.

draw weight behúzási lendület

Megfelelő lendület, hogy a house-ban álljon meg egy kő.

E

end vég

Mikor mind a 16 - csapatonként 8 - követ kiadták. Egy játék 10 endből áll, mindegyik végén pontoznak.

equipment felszerelés

extra end ráadás vég

Ha az összes end (ált. 10, de 8, 6 is lehet) végeztével döntetlen az állás, még egy endet nyitnak.

F

flash villanás

Sikertelen take out.

foot láb

Angolszász mértékegység, 1 láb=30.48 cm.

free guard zone szabad védekező zóna

A hog line és a tee line közötti terület, a house-t kivéve.

fgz rule szabad védekező zóna szabály

Az ellenfél köve ezen a területen nem mozdíthat ki semmit, míg 4 kő meg nem állt. Ez nagyban megnehezíti a játékot. Kanadában 4 kő helyett csak 3-at kell "megvárni".

freeze fagyasztás

A kő megálltával egy másikat érint. Így a kövek elmozdítása sokkal nagyobb kockázattal jár.

front ring elülső kör

A tee line előtti külső kör.

frosty ice fagyos jég

A magas páratartalom miatt zúzmarássá vált jég.

fun spiel tréfás játék

Szórakoztatásra orientálódott, rövidebb játékidejű mérkőzés, szokatlan formációkkal.

G

gripper fogó

A nem-csúszó cipő. Készülnek csak cipőtalpak is, melyeket játék közben lehet cserélni.

guard védekezés

Ha a kő egy másik előtt áll meg védelmi szempontból, a free guard zone-ban. Meghiúsítja az ellenséges kő house-ba kerülését, vagy a saját kő ellenfél általi kiütését.

guard weight védekezési lendület

Indokolt lendület a house előtti védekezésre.

give ice jeget adni

A skip söprűjével mutatja a játékosnak, hova célozza a követ.

H

hack lábtámasz

A pálya mindkét végén levő mozdíthatatlan lábtámasz, ahonnan a játékosok végzik a delivery-t. Kb. 125 lábra (38.75 m) van a pontszerző körtől. Általában gumi bevonatú fából van.

hack line lábtartó vonal

A hack-nél húzódó keresztvonal.

hammer kalapács

Az end utolsó köve.

handle fogantyú

Elengedése után mutatja a kövön alkalmazot forgást.

heavy ice nehéz jég

Amikor a jég "lassú", és több lendület szükséges a kő kívánt célba juttatásához.

hog fogó

Az a kő, amelyik nem éri el a hog line-t, kiesik a játékból.

hog line fogó vonal

Vonal 33 lábra (10.5 m) a hack-től. A pálya mindkét végén egyidőben fontos szerepe van.

house ház

A pontszerző terület. Körökből áll, átmérője 12 láb (3.66 m).

hurry! gyorsan!

Azonnali söprés. A skip, vagy a követ elcsúsztatott játékos utasítása a söprőknek.

I

in-turn beforgás

A kő pörgetése az óra járásával megegyezően (jobbkezes játékosnak). In-handle{nn-nek is nevezik.

J

K

keen ice metsző jég

Amikor a jég "gyors", és kevesebb erőkifejtés szükséges a kő kívánt célba juttatásához.

L

lead vezető

Az a játékos, aki elsőként adja ki köveit.

M

measure stick mérő bot

Mérőfelszerelés annak megállapítására, hogy két ellenséges kő közül melyik áll közelebb a house középpontjához, ha ezt szabad szemmel nem lehet megállapítani.

N

narrow szűk

A kiadott kő a delivery tervezett vonalán belül sikerült.

northern mixed északi vegyes

Versenykategória, amikor megengedett egy csapatban, hogy egyikük más nemű legyen.

O

off-the-broom távol a söprűtől

A delivery nem a skip söprűjének vonalában sikerült.

on-the-broom söprűn

A delivery a skip söprűjének vonalában sikerült.

out-turn kiforgás

A kő pörgése az óra járásával ellentétesen (jobbkezes játékosnak). Out-handle-nek is nevezik.

P

peel hámozás

Egy nehéz kiütési megoldás. Elmozdítja a védő követ, amivel együtt rendszerint a másik kő is kiesik a játékból.

pebbled dudoros

Fagyott dudorok a jégen, amiken csúszik a kő. Surlódás-csökkentő hatása van. Játék előtt speciális géppel vizet permeteznek a jégre, ami hamar a felszínre fagy.

port kapu

Elég nagy hely két kő között ahhoz, hogy egy harmadik ott átmehessen.

Q

R

radius a kör sugara

raise beemelés

Egy kör szélénél vagy kívül álló kő megütése egy másik által, hogy becsússzon középre. Lényege, hogy a megütött kő játékban marad.

rink jégpálya

Maga a pálya, de a pálya épületét vagy a termet is hívják így, valamint a csapatot, illetve sportolási lehetőséget.

roll gurulás

A kő útja, miután ütközött egy másikkal.

S

scoring pontszerzés

Csak egy csapat nyer az end végén, amelyiknek köve(i) közelebb állnak a középponthoz, mint az ellenfélé. Maximum 8 pont kapható, ami nagyon ritka, általában 1-3 pontot nyernek endenként. A pontok összege dönti el a nyertest.

sheet jégfelület

A játékterület, ahol egy bizonyos meccs folyik. 146 láb (45.5 m) hosszú, 14.2 láb (4.75 m) széles, mindkét vége felfestett, bármelyikről kezdhető a játék.

shot lövés

Kijátszott kő, de használják az end végén pontot érő kőre is. Ilyenkor a második legközelebbi pontozható kő a second shot.

shot rock ütő kő

Éppen amelyik kő legközelebb áll a house közepéhez.

slide csúszás

A delivery utolsó része, amikor a kiadandó kővel együtt halad a söprő játékos.

slider csúszó

Cipő a csúszó lábon. A teflon bevonatú fém hosszú, sima csúszást enged.

skip kapitány

A curling csapat kapitánya. Általában ő adja ki utolsónak a köveit, és ő állítja fel a stratégiát, amit játék közben dirigál a house-ban állva, söprűje segítségével mutatva a kő irányát. Tanulmányoznia kell a jeget és olvasnia belőle, előrelátva a meccs menetét.

small curve kis görbület

A kő indításakor tervezett és megérkezésekor bekövetkezett helyzete közötti kisebb eltérés (kb. 1 láb - 30 cm).

spinner forgó

Egy kiadott kő erőteljes pörgése.

stance helyzet

A delivery előtti (előkészületi mozdulatokból kialakított) induló állapot.

steal lopás

Amikor úgy nyer egy csapat endet, hogy nem az övé volt az utolsó dobás, vagyis az előzőt elvesztette.

stone

A curling legfontosabb kelléke a közel 20 kilós, megmunkált gránitkő.

straight handle egyenes fogantyú

Dead handle-nek is nevezik: pörgés nélkül csúszik a kő.

straight ice egyenes jég

Amikor a jég állapota nem nagyon engedi pörögni a követ.

sweeping söprés

Söprű használata a kő haladásának útjában, letisztítva előtte a jeget, vagy erős söprés esetén a kő távolabb juttatása, illetve pörgésének növelése/csökkentése. Általában egyszerre két játékos söpör.

swingy ice ringó jég

Amikor a jég állapota kiválóan engedi forogni a követ, íve nagyobb, mint általában.

T

take out kiütés

Erős dobás az ellenfél kövének kiütéséhez, hitnek is nevezik.

tap back visszakoppintás

A kő beüti a guardot a házba, és ő marad kívül, mint guard.

tee cél

A button felezővonalai.

tee line célvonal

Az a vonal, amelyik a pálya hosszára merőlegesen keresztezi a house-t.

the "toss" pénzfeldobás

Véletlenszerű döntés, kié lesz az első end utolsó köve (ez előnyt jelent, a másik csapat hátránnyal kezd).

third harmadik

Az a játékos, aki harmadikként adja ki köveit. Vice-skipnek is hívják, ő áll a háznál, amikor a skip végzi a delivery-t, valamint end végén ő állapítja meg a pontokat, egyetértésben az ellenfél third-jével.

true mixed valódi vegyes

Versenykategória, amikor a csapat 2-2 ellenkező nemű játékosból áll. Játék folyamán váltakozó állást töltenek be.

U

V

vice-skip al-kapitány

Lásd third-nél.

W

weight lendület

A lendület mértéke, amelyet a kő útjának távolságához alkalmaznak, más néven a sebessége: hol áll meg végül a kő, és ez idő alatt mekkora ívet kanyarodik.

wick kanóc

Mozdulatlan kő megérintése egy másik által annyira, hogy ez utóbbi épp irányt változtasson. Chip & lie-nak is nevezik.

wide széles

A kiadott kő a delivery tervezett vonalán kívül sikerült.

wobbler határozatlan

Olyan kő, amely oldalirányban kileng csúszás közben, mert nem "támaszkodik" a jég felületén.

X

Y

Z


A következő kifejezéseket - itt a house/ház kivételével - a gyakori használat és az egyértelmű jelentés miatt magyarul alkalmazom: pálya, kő, söprű, söprés. A delivery-t felváltva írom kiadásnak, dobásnak, lövésnek, valamint az eredeti nevén.

2002. 11. 28.

Az oldalon található írások, saját készítésű táblázatok, ikonok és képek a szerző előzetes  engedélyével és nevének, valamint a dátum és forrás feltűntesével (Lelovics Melinda, 2002-2010 www.curling.hu) idézhetők illetve adhatók tovább!
szponzoraink

tartalom, szerkesztés (c) 2002-2006. Jyrkki • design, engine (c) 2002-2006. pdx • hosted by Visiophone