levél webmesternekkedvencekbe
Köszöntjük az első magyar curling honlapon!

Szótár - Glossary

A curling számos egyedülálló, angolszász eredetű elnevezést használ a játékhoz. Itt az összes fontosabb, ma is aktív, versenyek során előkerülő kifejezés megtalálható, a MCSz hivatalos, hazánkban már elterjedt magyar fordításában (forrás:WCF)


| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |


A

Alternate - Cserejátékos

Regisztrált, nem játszó csapattag, aki helyettesíteni jogosult az egyik versenyző játékost.

Away End - Túlsó oldal

A pálya azon vége, ahová a mérkőzés első köve csúsztatásra kerül.

B

Back Board - Ütköző

Anyag, amely a pálya végein (szélein) van elhelyezve (fa vagy szivacs).

Back House Weight - Ház vége erősség

Az a sebesség, amellyel a csúsztatott kő pont eléri a ház végét.

Back Line - Hátsó vonal 

A ház végénél található vonal, amely 1,829m-re párhuzamosan helyezkedik el a T-vonallal és keresztülhalad a pálya egészén.

Back of the House - Ház vége

A T-vonal és a hátsó vonal közötti házban lévő terület.

Biter - Kacsintós

Az a kő, amely csak érinti a ház külső körének szélét.

Blank End - Üres End

Az az end, amelyben egyik csapat sem szerez pontot.

Bonspiel - Bonspiel

Curling verseny, vagy versenysorozat.

Brush (Broom) - Seprű

Az az eszköz, melyet a játékosok a mozgó kő előtti jég tisztítására, vagy seprésére használnak.

Button - Ház közepe 

A ház közepén elhelyezkedő kis kör.

Burned Stone - Megégett kő

Az a kő, amelyhez mozgás közben hozzáér egy játékos, vagy a játékos felszerelésének bármely része.

C

Centre Line - Középvonal

A játékteret a közepén hosszában kettéosztó vonal, amely a T-vonalak közepébe csatlakozik és onnan 3,658m-t nyúlik tovább.

Circles - Körök

Lásd a Ház meghatározását.

Competition - Verseny

Bármilyen számú csapat azon mérkőzéseinek összessége, hogy maghatározzák a győztest.

Come Around - Mögé kerülés

Az a dobás, amely egy másik kő mögé fordul be.

Counter - Számító kő

Bármely kő, amely érinti a házat, vagy benn van a házban és potenciálisan pontot érhet.

Courtesy Line - Udvariassági Vonal

Az a vonal, amely meghatározza a nem csúsztató csapat seprő játékosainak megengedett tartózkodási helyét, annak érdekében, hogy a bíró biztosan láthassa a fogó vonalat és megakadályozza a csúsztató játékos zavarását.

Curl - Fordulás

A kőnek az az ívelt pályája, amelyen végighalad a jégen.

D

Delivering End - Csúsztató oldal

A pályának azon vége, ahonnan a köveket elcsúsztatják.

Delivering Team - Csúsztató csapat

Az a csapat aki éppen a játékteret birtokolja, illetve a következő követ csúsztatja.

Delivery Stick - Csúsztatópálca

Egy eszköz, amelyet a kar meghosszabbításaként használunk a kő megfogásához csúsztatáskor.

Displaced Stone - Áthelyezett kő

Eredeti helyzetéből kimozdított, de játékban maradó kő.

Divider - Osztóprofil

A curling jégbe fagyasztott, az egyes pályákat egymástól elválasztó anyag (habszivacs vagy fa)

Double Takeout - Dupla kiütés

A játéktérből két ellenfél követ kiütő kő.

Draw - Helyezés

Helyezett kő, amely megáll a házban vagy előtte és játékban marad.

Draw Shot Challenge (DSC) - Draw dobás mutató (Helyezett kövek átlagos középponti távolságának mutatószáma)

Olyan mutatószám, mely megadja a dobott button kövek legbelső pontjának átlagos távolságát a középponttól (annál jobb, minél kisebb ez a szám) Olyan számítási módszer, amely szükség esetén segít eldönteni a körmérkőzés sorrendjét úgy, hogy összevetik ezt a mutatószámot. (az a csapat fejezi be az első end-et –azé a kalapács- akinél ez a szám kisebb)

Draw weight - Csúsztatott kő sebessége és ereje

Az a sebesség és erő, amelyet az éppen csúsztatott kőnek átadva az megáll a középvonalon.gfelelő lendület, hogy a house-ban álljon meg egy kő.

E

Electronic Hog Line Device - Elektronikus játékvonal jelző

Egy olyan eszköz, amely megmutatja, hogy a játékos elengedte-e a  kövét a csúsztatási oldalon lévő játékvonalig.

End - Játékrész

A curling mérkőzés egy szakasza, amely akkor fejeződik be, amikor mindkét csapat eldobta mind  a 8 kövét és/vagy ha valamelyik csapat feladja a játékot és eldöntésre kerül a pontszám.

Equipment - Felszerelés

Bármilyen eszköz vagy kellék, amelyet visel vagy használ a játékos.

Extra End - Ráadás játék (Extra játék)

Az összes end lejátszása után, döntetlen állás esetén még egy ráadás endet játszanak a csapatok.

External Force - Külső Tényező

Olyan történés, amely a csapatokon kívül álló okok miatt következett be (vis maior).

F

First Player - Első Játékos

A csapat azon tagja, aki az első két követ csúsztatja minden endben.

Fourth Player - Negyedik Játékos

A csapat azon tagja, aki az utolsó két követ csúsztatja minden endben.

Free Guard Zone (FGZ) - Szabad Védekező Terület

A tee line és a hog line közötti játéktér, kivéve a ház területét.

Freeze - Fagyasztás

A kő a csúsztatás után megállva egy másik követ érint, “ráfagy”.

Front House Weight - Ház eleje erősség

Az a sebesség és erő, amellyel az adott követ csúsztatva az a ház elejében áll meg.  

G

Game - Játék

Két csapat által győzelemre játszott, meghatározott számú endekből álló mérkőzés.

Guard - Védő kő 

A csapat többi kövének védelmére pozícionált kő.  

H

Hack - Támaszték

A pálya két végén található lábtámasz. A játékos ennek segítségével támasztja meg a lábát és vesz lendületet a csúsztatáshoz.

Hack Line - Lábtartó vonal

A hack-nél húzódó, tee line-al párhuzamos rövid keresztvonal (0,457 m).

Hack Weight - Hack erősség

Az a sebesség és erő, amely ahhoz szükséges, hogy a csúsztatott kő elérje a pálya túlsó végén lévő hack-et.

Hammer - Kalapács

Az end utolsó köve.

Handle - Fogantyú

A curling kőnek azon része, amelyet a játékos a csúsztatás kivitelezése érdekében megmarkol.

Heavy - Erős kő

Olyan kő, amelyet a kívánatosnál nagyobb sebességgel csúsztattunk.

Hit - Ütés 

Kiütést jelent. Adott kővel egy másik kő kiütése a játékból.

Hog Line - Fogó vonal

A pálya szélességében futó keresztvonal, amely párhuzamos a tee line-al, és attól 6,40 m távolságra található a pálya mindkét végében.

Hog Line Violation - Hog Line Szabálysértés

Ennek során a követ a csúsztatást követően ki kell venni a játékból, mert a játékos nem engedte el azt  a  csúsztatási oldalon lévő hog line-ig.

Hogged Stone - Szabálytalan kő (Fogó vonal után elengedett kő)

Olyan kő, amelyet a csúsztatást követően ki kell venni a játékból, mert csúsztatás után a kő nem érte el a pálya túlsó végén lévő hog line-t.

Home End - Kiinduló játéktér

A játéktér azon része, ahonnan az első követ csúsztatják.

House - Ház

A pálya két végén található, koncentrikus körökön belül található terület.

Hurry - Nagyon

Vezényszó, mely a játékosokat erőteljesebb söprésre ösztökéli.

I

Ice Surface - Jégfelület

A jég teljes területe, amely a pálya szélei közt fekszik.

In the Process of Delivery - Csúsztatás folyamata

Mozgássorozat, mely a hackbe történő beállással kezdődik és a kő elengedésével fejeződik be.

In-turn - (Befelé forgás)

Jobbkezes játékos esetén a kő olyan irányú forgatása, mely az óramutató járásával megegyezik.

J

K

L

Last Stone Draw (LSD) - Utolsó köves draw

A játékot megelőző bemelegítés utolsó szakaszában mindegyik csapat csúsztat egy követ a játszott házba. A kövek ház középpontjától való távolságát megmérik, ezzel döntve el, hogy melyik csapat választhatja meg, hogy az első endben az első vagy a második követ csúsztatja el.

Lead - Első játékos

A csapat elsőként csúsztató játékosa. Két követ csúsztat minden endben.

M

Mathematically Eliminated - Matematikai esélytelenség

Egy csapat azon helyzete, amikor a még játékban lévő és még hátralévő kövek összessége kevesebb, mint ahány kőre szükségük van a döntetlen beállításához, vagy győzelem eléréséhez.

Measuring Device - Mérőeszköz

Eszköz, amellyel megállapítható, hogy mely kő van közelebb a ház közepéhez, vagy a kő a házban van-e.

Moving Stone - Mozgó kő

A csúsztatást követően mozgásban lévő kő, vagy mozgásban lévő kő által mozgásba hozott kő.

N

O

Original Position of a Stone - Kő eredeti helyzete

A kő azon helye, ahol annak elmozdítása előtt pihent.

Out-of-play Position - Játékon kívüli helyzet

A játékban nem lévő kő helye (oldalfal érintés vagy backline áthaladása esetén)

Out-turn - (Kifelé forgás)

Jobbkezes játékos esetén a kő olyan irányú forgatása, mely az óramutató járásával ellentétes.

P

Pebble - Buborék

A játék kezdete előtt a pályára permetezett vízcseppek. Ezek megfagynak, így csökkentve a súrlódást a jég és a kő közt.

Peel - Lehámozás

Guard eltávolításának céljával kért kő.

Playing End - Játszott ház

A pálya azon vége, amely felé a köveket csúsztatják.

Point - Pont

Egy end befejezésekor a csapat minden olyan kövéért, amely a házban van vagy érinti azt és közelebb van a ház középpontjához, mint az ellenfél legközelebbi köve, egy-egy pontot kap.

Port - Rés

Kövek közti, egy kőnél nagyobb vagy kisebb rés.

Positioned Stones - Elhelyezett kövek

Vegyes-páros játék esetén az a két kő, amelyeket minden end előtt előre elhelyeznek megadott pozíciókba.

Q

R

Raise - (Behelyezés, betolás)

Olyan helyezett kő, amely egy másik követ kissé előre (tovább) lök.

Raise Takeout 

A csúsztatott kő megüt egy álló követ, amely így mozgásba kerül és kiüt egy harmadik követ a játékból.

Rings - Körök

Lásd: ház (House)

Rock - Szikla (Kő)

Lásd: kő (Stone)

Roll - Gördülés, forgás

A kő oldalirányú mozgása azután, hogy megütött egy álló követ.

Round Robin - Körmérkőzés

Verseny, amely során minden csapat minden ellenfelével játszik.

S

Score - Eredmény

Az a pontszám, amelyet egy csapat egy end folyamán szerzett.

Scoring - Pontszerzés

Egy csapat minden olyan házban lévő kövével egy pontot szerez, amely közelebb van a ház középpontjához, mint az ellenfél legközelebbi köve.

Second Player - Második játékos

Egy csapat második csúsztató játékosa, aki két követ csúsztat.

Sheet - Pálya

Adott jégfelület, amelyen curling mérkőzést játszanak.

Shot (stone or rock) - Legjobb kő

Egy end bármely pillanatában a ház középpontjához legközelebb eső kő.

Side Line - Oldalvonal

A pálya szélén található, a pálya szélét jelző vonal.

Skip - Házmester (Csapatkapitány)

A csapat irányításáért felelő játékos.

Slider - Csúszótalp

A csúsztató cipő talpára erősített anyag, amely megkönnyíti a jégen való csúszást.

Spare - Tartalék

Ld. a Csere (Alternate) meghatározásánál.

Stationary Stone - Álló kő

Olyan, játékban lévő kő, amely nincs mozgásban.

Stone - Kő

A curling kő gránitból készül és a curling játék során a játékosok csúsztatják.

Stone Set in Motion - Mozgó kövek

Egy álló követ egy másik kő megüt és ezzel mozgásba hozza azt.

Sweeping - Söprés

Söprű előre-hátra mozgatása a mozgó kő előtti területen, hogy tisztítsa vagy csiszolja a jég felületét.

Swingy Ice - Trükkös jég

A jég vagy a kő azon állapota, amikor a kő túlzottan/kiszámíthatatlanul fordul.

T

Takeout - Kiütés

Egy kő elmozdítása a játéktérből úgy, hogy egy másik kő üti ki onnan.

Team - Csapat

Négy játékos versenyez együtt. A csapatban lehet még egy ötödik játékos (aki a csere), és egy edző. Vegyes-párosban egy férfi és egy női játékos alkot egy csapatot, amelyben lehet még egy edző.

Tee - Házközép

A ház kellős közepe.

Tee Line - T-vonal

A pálya szélességében húzott vonal, amely áthalad a ház közepén, párhuzamosan a hog line-nal és a hátsó vonallal.

Third Player - Harmadik játékos

A csapat harmadik játékosa, aki két követ csúsztat.

Time-Out - Időkérés

A játék megállítása, amit az egyik csapat vagy a játékvezető kérhet.

Top of the House - A ház teteje

A házon belül a hog line és a T-vonal közé eső terület.

U

Umpire - Játékvezető

A szabályoknak megfelelő játékért felelős személy(ek).

V

Vice-Skip - Csapatkapitány-helyettes

A csapata játékát akkor irányító játékos, amikor a csapatkapitány csúsztat.

W

Weight - Erősség, sebesség

A kőnek átadott erő/sebesség mennyisége a csúsztatás során.

Wheelchair Lines - Kerekesszékes vonalak

Két vonal, amely a hog line-tól a ház legközelebbi körének legtávolabbi széléig tart. A kerekesszékes curling játékosok a kő csúsztatását a két vonal közé helyezett kővel kezdhetik el.  

X

Y

Z


Letölthető formátumban: MCSz Curling Szakkifejezések Gyűjteménye [doc]

A szerkesztő 2002-es, nem hivatalos fordításai, kibővített szótár: "Glossary 2002"

2002. 11. 28 - 2010. 06. 10.
szponzoraink

tartalom, szerkesztés (c) 2002-2006. Jyrkki • design, engine (c) 2002-2006. pdx • hosted by Visiophone